آدلی کافه | ADLIKAFE

آدلی کافه

این روزها با افزایش فضاهای تفریحی و فرهنگی، لازم است تا پروژه ای نو و تازه با ایده های جذاب خلق کرد تا ارزشی متمایز در برار دیگر پروژه ها ایجاد شود. از این رو تیم آدلی کافه با بهره گیری از فرهنگ غذایی ترکیه و رسپی اصیل محصولات این کشور در کنار بهرمندی از تیم سرآشپزان ترکیه ای متخصص در پخت محصولاتی چون باقلوا، کاتمر و کنافه، دسرها و میان وعده های متفاوت، پکیج کاملی ازین فرهنگ غذایی همراه با ایجاد بار نوشیدنی گرم و سرد تخصصی را گرد هم آورده و در کنار ایجاد محیطی شایسته برای پذیرایی از میهمانان، این محصولات را ارائه میدهد.

کافه‌ها

درباره آدلی کافه

آدلی کافه به عنوان مجموعه ای که اصالت، کیفیت و احترام در اولویت امور جاری آن قرار دارد، با تمرکز بر نحوه ارائه سرویس دهی منطبق با اصول خود و افزایش سطح کیفی آن، مسیر کاری خود را طی کرده و برای گسترش فعالیت های مجموعه خود را ملزم میداند تا انتخاب محیط های کاری خود را با دقت و حساسیت لازم انجام داده که فضایی نو و با ارزش برای ارائه سرویس و محصول مناسب در شان میهمانان خود و نام آدلی خلق کند.

محصولات

loader-image
Placeholder
80,000 تومان115,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

Placeholder
87,000 تومان115,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

57,000 تومان795,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

42,000 تومان695,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

160,000 تومان795,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

130,000 تومان695,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

57,000 تومان995,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

57,000 تومان795,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

97,000 تومان690,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

115,000 تومان795,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

100,000 تومان695,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

57,000 تومان690,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

Placeholder
87,000 تومان115,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

42,000 تومان590,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

42,000 تومان695,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

42,000 تومان695,000 تومان

انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند